Seminar

Seminar over werken in een stad of dorp: het belang van taken en vaardigheden

Dinsdag 20 november geeft Suzanne Kok (CPB, RuG) een presentatie met als titel "Werken in een stad of dorp: het belang van taken en vaardigheden".

Datum
20 november 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 20 november, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Suzanne Kok (CPB, RuG)

Discussiant: Jan Rouwendal (VU)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: This paper shows that a job contains a different task-package in a large city than the same job in a small city. We set out a theoretical model of the division of labour across cities relying on the model of James Baumgardner. The theoretical model suggests that the spatial variation in job contents is the result of an unequal spatial distribution of both the demand for certain tasks and the supply of skilled workers. Most dataset hinder an empirical analysis of such a model as they lack spatial variation in job content. Using individual German task data, we are able to empirically estimate our model and analyse spatial variations in task content. The estimations support the predictions of the model: jobs in large cities consist of other task packages than the same jobs in small cities. Workers in large cities focus more on their core-tasks and perform fewer subtasks than workers in small cities. Jobs require more cognitive skills when they are performed in large cities.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen