Seminar

Seminar: testscores, leerkrachtadvies en vroege selectie op Nederlandse scholen

Dinsdag 19 november geeft Bas ter Weel (CPB) een presentatie met de titel "Testscores, leerkrachtadvies en vroege selectie op Nederlandse scholen".

Datum
19 november 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Bas ter Weel (CPB)

Discussiant: TBA

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
Er bestaan grote verschillen in de mate waarin en de leeftijd waarop verschillende landen leerlingen selecteren naar niveau. In Nederland gebeurt dit op relatief vroege leeftijd, aan het begin van de middelbare school. De academische literatuur concludeert dat deze vroege selectie waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen heeft voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal en kansen op een efficiënte onderwijscarrière. Gegeven dat we in Nederland een dergelijk systeem van vroege selectie hebben, is het van belang de overgang van basisschool naar middelbare school zo goed mogelijk te regelen. Dit onderzoek gaat in op deze transitie en volgt kinderen van groep 8 tot en met 3 VO. In groep 8 zijn er twee signalen: de citoscore en het leerkrachtadvies. Vervolgens vindt plaatsing plaats op de middelbare school. Het doel van het onderzoek is tweeledig: (i) bekijken of er systematische verschillen bestaan tussen citoscore, leerkrachtadvies en plaatsing; en (ii) bekijken in welke mate switchen op de middelbare school tussen niveaus voorkomt tot en met 3VO en in welke mate dit is gerelateerd aan verschillen tussen de groep 8-signalen over het niveau van de leerlingen. De mate van switchen wordt hierbij beschouwt als de mate van inefficiëntie van het onderwijssysteem.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).