Policy seminar

Zijn eurobonds nu wel of niet een bruikbaar instrument om de onrust in de EMU te bezweren?

Tijdens dit policy seminar geeft Wim Boonstra (Rabobank Nederland) een presentatie met als titel: "Zijn eurobonds nu wel of niet een bruikbaar instrument om de onrust in de EMU te bezweren?"

Datum
22 september 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Donderdag 22 september 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Wim Boonstra (Rabobank Nederland)

Discussiant: Michiel Bijlsma (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Wim Boonstra, al vele jaren een verklaard voorstander van centrale financiering van overheidstekorten in de EMU, zal ingaan op de vraag aan welke voorwaarden eurobonds moeten voldoen om succesvol te kunnen zijn. Uiteraard zal hij ook zijn mening geven hoe wij daar kunnen komen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen

Michiel van Leuvensteijn
Mauro Mastrogiacomo