16 februari 2014

Academische CPB-Publicaties 2013

Overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2013. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die sectorhoofden en directie begin januari hebben geleverd.

De puntentelling is als volgt: 1,5 voor A, 1,0 voor B en 0,75 voor C-tijdschriften. Boekbijdrages zijn als volgt: 0,75 voor een A en 0,5 voor een B-uitgever. De lijst die is aangehouden is de RESAM-lijst die een breed overzicht geeft van verschillende rankings zoals op Nederlandse universiteiten wordt gehanteerd.

De som der delen is groter dan het totaal (3,5 punten), omdat er niet wordt gewogen naar auteurs (zie Tabel 2). Een publicatie telt dus volledig bij twee sectoren mee als er auteurs van beide sectoren samen hebben gewerkt aan een publicatie.

Downloads