12 juni 2012

Bekendheid- en imago-onderzoek CPB

Brede waardering Nederlanders voor CPB

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) geniet hoge bekendheid en heeft een goed imago. Bijna alle Nederlanders hebben van het CPB gehoord (95 procent). De meeste mensen vinden dat het CPB nuttig werk verricht. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de economische analyse van beleidsmaatregelen voordat deze worden ingevoerd de belangrijkste taak.

Dat blijkt uit een publiek opinie-onderzoek van Ipsos Synovate, dat op verzoek van het CPB enkele weken geleden is verricht.

De naamsbekendheid van het CPB is hoog: 95 procent onder alle Nederlanders. Voor de bevolking van 50 jaar en ouder is het zelfs 98 procent. De meeste mensen associëren het CPB met het doorrekenen van politieke plannen, hoewel toch ook een aanzienlijk deel van de mensen geen spontaan beeld heeft bij de werkzaamheden van het CPB.

Van de hoofdtaken van het CPB wordt de economische analyse van beleidsmaatregelen vooraf gezien als de belangrijkste taak, gevolgd door het maken van ramingen van de Nederlandse economie en het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord. De gemiddelde waardering voor het CPB is ruim voldoende (6.6), waarbij het CPB wel als enigszins elitair wordt gezien en niet door iedereen transparant wordt gevonden.

De meerderheid van de Nederlanders vindt het CPB ambtelijk, invloedrijk, objectief en heeft bijna net zoveel vertrouwen in het CPB als in het Nederlandse rechtssysteem (bron: European Social Survey). Daarbij wordt het CPB niet als links, noch als rechts gezien.

Het CPB heeft dit onderzoek laten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de mening van de burgers over haar functioneren. Het is van plan dergelijk opinie-onderzoek periodiek te herhalen.

Contactpersonen

Edwin van de Haar

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Downloads

Contactpersonen

Edwin van de Haar