5 maart 2015

Fan Charts Centraal Economisch Plan 2015

De figuren tonen zogenaamde fan charts rondom de CEP 2015-puntvoorspelling voor bbp-groei, hicp-inflatie, werkloosheid en het feitelijk EMU-saldo.

De dikgedrukte lijn betreft de realisaties (2010-2014) en de CEP 2015-puntvoorspellingen voor 2015 en 2016. Rondom het centrale pad wordt een waaier van betrouwbaarheidsintervallen getoond:

  • 30% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 35e t/m 65e percentiel, donker oranje gebied
  • 60% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 20e t/m 80e percentiel, donker oranje + licht oranje gebied
  • 90% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 5e t/m 95e percentiel, donker oranje + licht oranje + licht geel gebied

De kans is dus 30% dat de uitkomst in het donker oranje gebied uitkomt en de kans is 10% dat de uitkomst buiten de waaier valt. Met andere woorden, de waaier is een grafische weergave van de waarschijnlijkheid van de verschillende uitkomsten. De dikgedrukte lijn geeft de meest waarschijnlijke uitkomst weer en uitkomsten zijn waarschijnlijker naarmate ze dichter bij de dikgedrukte lijn liggen.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument.

Contactpersonen

Joris de Wind