24 september 2007

Focus op beleid

Een externe commissie onder voorzitterschap van drs. H. Borstlap, lid van de Raad van State, heeft een beleidsgeoriënteerde toetsing op het werk van het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerd.

In het rapport Focus op beleid constateert de commissie dat ambtenaren, politici en andere afnemers van het CPB veel waardering hebben voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het Centraal Planbureau en voor de beleidsrelevantie van de CPB-analyses. Wel zijn er verschillende veranderingen nodig in de werkwijze, onderwerpkeuze en communicatie van het CPB om dit niveau van dienstverlening ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Downloads

Focus op beleid
Engels, Pdf, 170.5 KB