18 maart 2016

Groei & Krimp, waar moeten we bouwen – en waar vooral niet?

Een groot deel van de nieuwe huizen in Nederland is gebouwd op plekken waar er eigenlijk geen markt voor is. Dat geldt voor steden als Emmen en Ede, maar soms ook daarbuiten, zoals in Almere, Oost-Groningen en delen van Limburg. In steden als Amsterdam, Hilversum en Haarlem is juist te weinig gebouwd.
No title

In Groei & Krimp laten de economen Wouter Vermeulen, Coen Teulings, Gerard Marlet en Henri de Groot zien dat de groei van steden op lange termijn onvoorspelbaar is en onafhankelijk van de omvang van een stad. Op kortere termijn zijn groei en krimp wel persistent: één procent meer groei nu leidt gemiddeld tot een half procent meer groei over tien jaar. Krimp is bovendien beter te voorspellen dan groei. Nieuwbouw in krimpgebieden is dan ook contraproductief en zet huizenprijzen nog verder onder druk. Concentratie van voorzieningen op een paar kansrijke locaties biedt meer soelaas.

Groei & Krimp is uitgegeven bij VOC uitgevers. Exemplaren kunnen hier worden besteld.

Auteurs

Wouter Vermeulen