27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, analyse verkiezingsprogramma ChristenUnie

Het verkiezingsprogramma 2012 van de ChristenUnie geanalyseerd. De resultaten op een rij.

Als bijlage is hieronder een excel-bestand toegevoegd met daarin opgenomen alle ChristenUnie-tabellen uit Hoofdstuk 10. Tevens is de ChristenUnie-bijlage uit Hoofdstuk 13 bijgevoegd.