27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, analyse verkiezingsprogramma VVD

Het verkiezingsprogramma 2012 van de VVD geanalyseerd. De resultaten op een rij.

Als bijlage is hieronder een excel-bestand toegevoegd met daarin opgenomen alle VVD-tabellen uit Hoofdstuk 3. Tevens is de VVD-bijlage uit Hoofdstuk 13 bijgevoegd.