27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, Hoofdstuk 14 en 15

Hoofdstuk 14: Bijlage over enkele specifieke onderwerpen, Hoofdstuk 15: Gebruikte kernbegrippen en afkortingen.

Hoofdstuk 14: beschrijving specifieke onderwerpen:

  • 14.1 Ombuigingen op het overheidsapparaat;
  • 14.2 Ambtenarensalarissen en lonen in de zorgsector;
  • 14.3 Functies collectieve uitgaven en werkgelegenheid;
  • 14.4 Functies collectieve lasten;
  • 14.5 Woningmarkt;
  • 14.6 Bereikbaarheid;
  • 14.7 Hernieuwbare energie;
  • 14.8 Methode biodiversiteit en natuurbeleving;
  • 14.9 Zorg;
  • 14.10 Innovatie.