27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, samenvatting

Een samenvatting van de meest belangrijke bevindingen. Welke keuzes maken de partijen?

Hoofdstuk 2 van Keuzes in Kaart geeft de hoofdlijnen van de verkiezingsprogramma's weer.

De 'Ten geleide' en Hoofdstuk 1 (Achtergronden en aanpak) is hieronder als bijlage toegevoegd. Tevens is een excel-bestand toegevoegd met daarin opgenomen alle tabellen uit Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2.