20 maart 2013

Marktwerking in het onderwijs

Stimulering van marktwerking in het onderwijs heeft gunstige en minder gunstige effecten.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Stimulering van marktwerking in het onderwijs heeft gunstige en minder gunstige effecten. Empirisch onderzoek geeft geen uitsluitsel over het relatieve belang van de verschillende effecten. Toch tekenen zich ook bij de huidige stand van kennis een aantal serieuze beleidsopties af rond marktwerking in het onderwijs

Downloads

Marktwerking in het onderwijs
Engels, Pdf, 108.8 KB