21 maart 2013

Met een helikopter over mededingingsland

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het nieuwe kabinet op het gebied van Mededingingsbeleid?

Mededingingsbeleid wordt onderverdeeld in vier beleidscategorieën: verdeling van schaarste, liberalisering, semipublieke diensten en de Mededingingswet. Dit hoofdstuk blikt op ieder van die categorieën terug, identificeert markante overeenkomsten tussen beleidsdossiers en formuleert lessen en uitdagingen voor het nieuwe kabinet. Er liggen op alle gebieden nog talrijke uitdagingen. In plaats van de soms bepleite grotere rol voor de overheid op diverse markten, lijken er betere argumenten te zijn voor een andere rol van de overheid: van actieve deelnemer naar regisseur van het marktproces.

Downloads