4 maart 2014

Nieuwe opzet kerngegevenstabel

De kerngegevenstabel is in het Centraal Economisch Plan 2014 op enkele onderdelen aangepast. Belangrijkste reden voor de nieuwe indeling is dat de CPB-raming nu beter vergelijkbaar is met de ramingen van andere (inter-)nationale organisaties en banken.

Ga naar het Centraal Economisch Plan 2014 of naar de bijbehorende cijfers en kerngegevenstabel.

In de nieuwe opzet is de bbp-groei beter af te leiden uit de raming van de bestedingen (consumptie huishoudens en overheid, investeringen en uitvoer) en uit de invoer. Daarnaast zijn indeling en naamgeving iets gewijzigd en zijn enkele nieuwe variabelen toegevoegd waarvoor breed belangstelling is. De meeste variabelen die nu niet meer in de officiële kerngegevenstabel in de publicaties staan, zijn nog wel beschikbaar via bijlage 4 (in- en uitvoer) en bijlage 5 (investeringen). Ook zijn deze variabelen beschikbaar via de tabel ‘aanvullende kerngegevens’ onder de kerngegevenstabel op de website. Vragen over de nieuwe tabel en over beschikbare informatie in de bijlagen van CEP en MEV in het algemeen kunnen worden gemaild via het contactformulier.

Tevens is er een toelichting bij de Kerngegevenstabel beschikbaar. Deze toelichting is bedoeld om de cijfers en begrippen te verduidelijken.