Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart 2014

Short-term forecast, 18 maart 2014

De Nederlandse economie klimt in het kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met ¾ procent groei dit jaar en 1¼ procent in 2015. De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid. Dat maakt het CPB bekend in het Centraal Economisch Plan 2014.

Lees meer over de nieuwe opzet van de kerngegevenstabel.

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2012-2015, CEP 2014

Internationale economie
  2012 2013 2014 2015
Relevante wereldhandel (%)

0,7

1,9

4 1/4

5

Concurrentenprijs (%)

4,1

-1,6

-1

1/2

Olieprijs (Brent, niveau
in dollars per vat)

111,7

108,7

108

108

Eurokoers (dollar per euro)

1,28

1,33

1,36

1,36

Lange rente Nederland
(niveau in %)

1,9

2,0

2,3

2,6

Volume bbp en bestedingen
  2012 2013 2014 2015
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

-1,2

-0,8

3/4

1 1/4

Consumptie huishoudens (%)

-1,6

-2,1

-1/4

1/2

Consumptie overheid (%)

-0,7

-0,5

1/2

-1/4

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

-2,7

-7,1

4 3/4

3 1/4

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

3,2

1,3

2 1/4

4 1/4

Invoer van goederen
en diensten (%)

3,3

-0,5

2 1/2

4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Prijs bruto binnenlands product
(%)

1,3

1,8

3/4

1 1/4

Uitvoerprijs binnenslands
geproduceerde goederen
(exlusief energie, %)

1,7

0,8

-1/2

1/2

Prijs goedereninvoer (%)

2,7

-1,7

-1 1/4

3/4

Nationale Consumentenprijs-
index (CPI, %)

2,5

2,5

1 1/2

1 1/2

Contractloon marktsector (%)

1,6

1,5

1 1/2

2

Koopkracht, statisch, mediaan,
alle huishoudens (%)

-2,3

-1,1

1 1/4

1/4

Arbeidsmarkt
  2012 2013 2014 2015
Beroepsbevolking (%)

1,5

0,8

-1/4

1/4

Werkzame beroepsbevolking
(%)

0,6

-0,7

-1

1/2

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

469

602

650

635

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

5,3

6,7

7 1/4

7

Marktsector (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Productie (%)

-1,9

-1,5

1 3/4

2

Arbeidsproductiviteit
(in arbeidsjaren, %)

-1,7

-0,5

2

1 1/4

Werkgelegenheid
(in arbeidsjaren, %)

-0,2

-1,1

-1/4

3/4

Loonvoet (%)

1,7

2,2

3 1/2

1 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

80,5

81,1

81 1/2

80 1/2

Overig
  2012 2013 2014 2015
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

-2,0

-2,1

-1

-1/2

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

7,7

9,7

9 1/2

9 3/4

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
EMU-saldo (% bbp)

-4,1

-2,9

-2,9

-2,1

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

71,3

74,3

74,6

74,7

Collectieve lasten (% bbp)

39,0

39,6

40,7

41,3

Aanvullende kerngegevens 2012-2015

Investeringen en uitvoer
  2012 2013 2014 2015
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

-2,9

-3,9

5

5 1/2

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

-8,2

-8,0

1 3/4

3

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

0,7

0,0

3 3/4

4 1/4

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

3,0

0,4

3

5 1/4

Prijzen,overheid en HICP (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Geharmoniseeerde consumenten-
prijsindex (HICP, %)

2,8

2,6

1

1 1/4

Afgeleide inflatie (CPI, %)

2,1

1,3

1 1/4

1 1/2

Loonvoet sector overheid (%)

1,7

1,1

1

2 1/2

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

1,5

1,1

3/4

2 1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC, %)

2,5

1,6

1 3/4

1 1/2

Prijs intermediair verbruik (%)

2,5

1,3

1

2 1/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI, %)

1,2

1,4

1 1/4

1 1/4

Prijs nationale bestedingen (%)

1,8

1,5

1

1 1/2

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

1,7

1,8

3/4

1 1/2

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

599,3

605,5

615

631

Bevolking
(in duizenden personen)

16754

16802

16850

16895

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8878

8949

8920

8945

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

507

659

685

675

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(niveau in % beroepsbevolking)

6,4

8,3

8 3/4

8 1/2

Bruto modaal inkomen (euro)

33000

33000

33500

34500

Economische groei in Nederland, 2008-2015

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2015

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven

De door het CBS aangekondigde revisie van de Nationale Rekeningen is nog niet in de bovenstaande cijfers verwerkt. Dit zal op z'n vroegst gebeuren bij de publicatie van de komende Macro Economische Verkenning.

Bijlagen

Deel deze pagina