8 oktober 2012

Politici prefereren bezuinigingen boven lange-termijn belastinghervorming

Essay Coen Teulings in: 'Government Designed for New Times', A Global Conversation (McKinsey Center for Government).

Lange-termijn structurele hervormingen zijn hard nodig voor Europese economieën, maar politici vinden het lastig om deze uit te voeren. Een Taylor-regel voor fiscaal beleid kan dit veranderen.