20 september 2011

Reactie CPB op brief van de Secretaris-Generaal van het ministerie van EL&I over de PGB notitie

De brief van het Centraal Planbureau inzake de PGB notitie, gericht aan Drs Chr. P. Buijink, Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.