21 maart 2013

Struikelblokken bij klimaatbeleid

Het blijkt niet gemakkelijk klimaatbeleid te voeren. Zo zijn de internationale onderhandelingen tijdens de recente klimaatconferentie in Den Haag mislukt. Verder is het nationale beleid om de emissies van CO2 terug te dringen nog weinig succesvol.

Op economische gronden lijkt het raadzaam zoveel mogelijk flexibiliteit en marktwerking toe te staan. Om grote risico’s als gevolg van het broeikaseffect te voorkomen, is op termijn ook medewerking van ontwikkelingslanden wenselijk en nodig. Het succes van een mondiale overeenkomst hangt af van de mate waarin die landen worden gecompenseerd voor hun inspanningen.

Downloads