29 juni 2012

The Future of Multi-Pillar Pensions

Dit boek, met bijdragen van 15 bij Netspar aangesloten internationale pensioen-deskundigen, is het eindresultaat van een Netspar Project. Het heroverweegt de ‘multi-pillar’ pensioenregeling tegen de achtergrond van vergrijzing, toenemende heterogeniteit van de bevolking, stijgende arbeidsmobiliteit en een ernstige financiële- en schuldencrisis.
No title

Het boek 'The Future of Multi-Pillar Pensions' hanteert een integraal perspectief en stelt de vraag hoe het pensioenstelsel in zijn geheel bijdraagt aan de drie basisfuncties van pensioenregelingen: het vergemakkelijken van de financiële planning van de levenscyclus, het verzekeren van idiosyncratische risico's en het delen van macro-economische risico's over generaties. Het boek concentreert zich voornamelijk op Nederland, maar de lessen die worden getrokken zijn breder internationaal toepasbaarheid.

Redactie: Lans Bovenberg (TIU), Casper van Ewijk (CPB) en Ed Westerhout (CPB)

Contactpersonen

Casper van Ewijk