7 januari 2016

Wetenschappelijke CPB-Publicaties 2015

Dit is het overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2015. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die eind december 2015 is geleverd.

Er zijn 28 publicaties in 2015, twee meer dan in 2014. In totaal zijn er 26,75 punten behaald. De doelstelling van de directie is 5 punten per sector per jaar en dat is gemiddeld gehaald, maar er bestaan wel verschillen tussen sectoren.

De puntentelling is als volgt: 1,5 voor A, 1,0 voor B en 0,75 voor C-tijdschriften. Boekbijdrages zijn als volgt: 0,75 voor een A en 0,5 voor een B-uitgever. De lijst die is aangehouden is de RESAM-lijst die een breed overzicht geeft van verschillende rankings zoals op Nederlandse universiteiten wordt gehanteerd.

De som der delen is met 30,25 punten groter dan het totaal (3,5 punten), omdat er niet wordt gewogen naar auteurs (zie Tabel 2.1). Een publicatie telt dus volledig bij twee sectoren mee als er auteurs van beide sectoren hebben samengewerkt aan een publicatie, maar niet bij het totaal.

Downloads