13 juni 2013

Kortetermijnraming juni 2013

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 1%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht herstel en neemt het bbp met 1% toe. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2014 naar verwachting uit op 3,7%. Dit is de tweede raming gemaakt in 2013.
No title

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, Juni 2013

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,8

2

4 1/4

Prijspeil goedereninvoer (%)

4,9

2,8

-2 1/4

1/2

Concurrentenprijs (%)

6,3

4,3

-1/4

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

105

102

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,28

1,31

1,30

Lange rente (stand in %)

2,9

1,9

1,6

1,8

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,0

-0,9

-1

1

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

602,0

602,9

607

620

Consumptie huishoudens (%)

-1,0

-1,4

-1 1/4

0

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,3

-1/2

3/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
10,2

-2,9

-10

2

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

1,8

3 1/4

4 1/2

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)

3,8

0,2

2 1/4

3 1/2

Wederuitvoer (%)

4,7

3,3

4

5 1/2

Invoer van goederen (%)

4,1

3,5

3/4

4 1/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,4

0,6

-1 1/4

1/2

Prijsconcurrentiepositie (%)

0,9

3,8

1

1/2

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111,9

114 3/4

116 3/4

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 1/2

1 3/4

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 1/4

1 1/2

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,2

1,0

1 1/2

1

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,8

1,9

1 3/4

1 1/2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,6

1 1/2

1 1/2

Loonvoet marktsector (%)

2,1

1,7

1 3/4

2 1/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

32500

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-2,5

-1 1/2

-1

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,5

-1 1/4

1/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2,8

1 1/2

1 3/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

2,4

1

1 1/2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

1,0

2 3/4

1 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,4

2,0

2

1 1/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

0,5

1 1/4

1

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16800

16845

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8879

8960

9010

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8360

8375

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

470

600

635

Werkzame personen (%)

0,7

-0,1

-3/4

0

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

1

1/2

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-1/2

1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

6 3/4

7

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

8 1/4

8 3/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,6

-1 1/2

1 1/4

Arbeidsproductiviteit (%)

1,0

-1,1

-1/4

1 3/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,4

-0,5

-1 1/4

-1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,4

1/2

1 1/4

Reële arbeidskosten (%)

1,8

0,3

1 1/4

1

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

80,0

81

80 1/4

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,5

-4,1

-3,5

-3,7

EMU-schuld (in % BBP)

65,5

71,2

74,6

76,3

Collectieve lasten (in % BBP)

38,4

38,8

39,9

40,2

Economische groei in Nederland, 2008-2014

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2013

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven