14 juni 2017

Kortetermijnraming juni 2017

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De economie groeit en de werkgelegenheid trekt aan, waardoor de werkloosheid daalt naar 4,7%. De overheidsbegroting komt in beide jaren uit op een overschot. Echter, de ontwikkeling van lonen en prijzen blijft achter.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht en de Policy Brief 2017/08 'Juniraming 2017' .

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.

Economische groei in Nederland, 2008-2018

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2018

Kerngegevenstabel 2015-2018, 14 juni 2017

Internationale economie
  2015 2016 2017 2018
Relevant wereldhandelsvolume goederen
en diensten (%)

3,8

2,9

3,8

4,0

Concurrentenprijs (goederen en diensten,
exclusief grond- en brandstoffen (%)

8,0

-3,1

0,9

1,3

Olieprijs (dollars per vat)

51,9

43,3

50,8

50,6

Eurokoers (dollar per euro)

1,11

1,11

1,08

1,09

Lange rente Nederland (niveau in %)

0,7

0,3

0,5

0,5


Volume bbp en bestedingen
  2015 2016 2017 2018
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

2,0

2,2

2,4

2,0

Consumptie huishoudens (%)

1,8

1,7

1,8

2,0

Consumptie overheid (%)

0,2

1,0

1,1

1,3

Investeringen (inclusief voorraden, %)

6,2

5,4

5,5

2,7

Uitvoer van goederen en diensten (%)

5,0

3,4

3,9

4,1

Invoer van goederen en diensten (%)

5,8

3,7

4,2

4,3


Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
Prijs bruto binnenlands product (%)

0,1

1,0

1,2

1,5

Uitvoerprijs goederen en diensten
(exlusief energie, %)

0,7

-0,7

0,8

1,1

Prijs goedereninvoer (%)

-5,1

-4,5

4,2

0,6

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

0,2

0,1

1,4

1,4

Contractloon marktsector (%)

1,3

1,5

1,7

2,0

Koopkracht, statisch, mediaan,
alle huishoudens (%)

1,1

2,6

0,3

0,2


Arbeidsmarkt
  2015 2016 2017 2018
Beroepsbevolking (%)

0,4

0,4

0,9

1,1

Werkzame beroepsbevolking (%)

1,0

1,3

2,0

1,3

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

614

538

444

427

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

6,9

6,0

4,9

4,7


Marktsector (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
Productie (%)

2,8

2,8

3,2

2,4

Arbeidsproductiviteit (per uur, %)

1,6

0,2

0,6

1,2

Werkgelegenheid (in uren, %)

1,2

2,6

2,5

1,1

Loonvoet (per uur, %)

0,2

0,9

2,8

2,8

Arbeidsinkomensquote (niveau in %)

77,1

76,9

77,8

78,0


Overig
  2015 2016 2017 2018
Individuele spaarquote
(niveau in % beschikbaar inkomen)

0,2

-0,1

0,2

0,5

Saldo lopende rekening (niveau in % bbp)

8,5

7,7

7,2

7,1


Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
EMU-saldo (% bbp)

-2,0

0,4

0,5

0,7

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

65,1

62,2

58,5

55,4

Collectieve lasten (% bbp)

37,7

39,0

39,3

39,2

Aanvullende kerngegevens 2015-2018

Investeringen en uitvoer
  2015 2016 2017 2018
Bruto investeringen bedrijvensector
(exclusief woningen %)

7,4

2,0

4,8

2,9

Investeringen bedrijven in woningen (%)

27,4

19,0

12,7

4,3

Uitvoer van binnenslands geproduceerde
goederen (exclusief energie, %)

2,7

3,2

3,4

3,8

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

4,4

4,9

5,1

5,6


Prijzen,overheid en cpi (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %)

0,6

0,3

1,5

1,5

Afgeleide nationale consumentenprijsindex
(cpi, %)

0,4

0,3

1,4

1,3

Loonvoet sector overheid (%)

3,0

3,2

2,6

2,6

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

0,7

2,4

2,3

2,2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

-0,9

1,0

1,4

1,4

Prijs intermediair verbruik (%)

-0,4

1,9

2,4

1,7

Prijs bruto overheidsinvesteringen
(iboi, %)

-0,1

-0,4

1,2

1,4

Prijs nationale bestedingen (%)

-0,1

0,9

1,5

1,5

Prijs toegevoegde waarde marktsector (%)

0,4

0,9

0,7

1,4


Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

676,5

698,3

723,6

749,4

Bevolking (in duizenden personen)

16940

17034

17141

17232

Beroepsbevolking (in duizenden personen)

8907

8941

9018

9115

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
(in duizenden personen)

680

581

471

454

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
niveau, % beroepsbevolking)

8,6

7,3

5,9

5,6

Bruto modaal inkomen (euro)

35500

36000

37000

37500

Contactpersonen

Foto Albert van der Horst
Albert van der Horst +31 6 52526165 Lees verder
Foto Debby Lanser
Debby Lanser +31 6 29419089 Lees verder