25 juni 2021

CPB Wereldhandelsmonitor april 2021

Het wereldhandelsvolume ligt in april 0,5% hoger vergeleken met maart. De uitvoer is vooral gestegen in China (+3,8%), overig opkomend Azië (+4,5%), en Japan (+2,5%), terwijl de uitvoer in overig ontwikkeld Azië en Latijns-Amerika een krimp laten zien (-4,4%; -3,2% respectievelijk). Ook de invoer is flink gestegen in China (+4,6%), Japan (+9,1%), en overig ontwikkeld Azië (+3,6%), terwijl Latijns-Amerika een krimp laat zien van 8,5%. De handel in de VS en de eurozone is niet veel bewogen. Het momentum van de wereldhandel komt uit op 3,1%, met als positieve uitschieters China en overig opkomend Azië. De wereldwijde industriële productie is in april met 0,2% toegenomen vergeleken met maart, en het momentum komt uit op 1,8%, wat voornamelijk door groei in China, Japan en overig ontwikkeld Azië komt.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, april 2021:

  • Het wereldhandelsvolume is in april 0,5% toegenomen ten opzichte van maart, volgend op een stijging van 2,3% in maart (initiële schatting: 2,2%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in april 3,1% (niet-geannualiseerd; momentum maart: 3,4% initiële schatting: 3,5%).
  • De wereldwijde industriële productie is in april 0,2% toegenomen ten opzichte van maart (ontwikkeling maart: 0,2%, initiële schatting: 0,3%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in april 1,8% (niet-geannualiseerd; momentum maart: 3,1%, initiële schatting: 2,7%).

De verwachting is dat op vrijdag 23 juli 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over