24 april 2020

CPB Wereldhandelsmonitor februari 2020

Het wereldhandelsvolume is in februari 2020 met 1,5% afgenomen ten opzichte van januari 2020, volgend op een daling van 1,4% in januari (initiële schatting: -1,2%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor. Let op: Het CPB publiceert maandelijks een 'World Trade Monitor' in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Deze monitor geeft dus niet de actuele situatie weer, maar de situatie van februari.
primary image ook voor promoblok 740x420

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, februari 2020:

  • Het wereldhandelsvolume  is in februari 1,5% afgenomen ten opzichte van januari, volgend op een daling van 1,4% in januari (initiële schatting: -1,2%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in februari -1,4% (niet-geannualiseerd; momentum januari: -1,0% initiële schatting: -0,8%).
  • De wereldwijde industriële productie is in februari 0,2% toegenomen ten opzichte van januari (ontwikkeling januari: -4,8%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in februari -2,6% (niet-geannualiseerd; momentum januari: -1,0%, initiële schatting: -1,1%).

De verwachting is dat op 25 mei 2020 om 15:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'.

In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over