25 augustus 2020

CPB Wereldhandelsmonitor juni 2020

De wereldhandel veert in juni weer op. Er is een forse inhaalgroei van 7,6% ten opzichte van afgelopen mei. In bijna alle landen was er sprake van groei, behalve in Japan, waar de invoer nog verder daalde. Ook in China en Oost-Europa laat de uitvoer een krimp zien en in Afrika en het Midden-Oosten zakten zowel de in- als uitvoer nog wat verder terug. Hiermee komt de daling van de wereldhandel in het tweede kwartaal van 2020 op -12,5%, bovenop de -2,7% van het eerste kwartaal. Ook de industriële productie herstelt zich verder, met een groei van 4,8% (ten opzichte van mei). De mondiale productie ligt hierdoor nog 8% lager dan aan het einde van vorig jaar.
primary image ook voor promoblok 740x420

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, juni 2020:

  • Het  wereldhandelsvolume is in juni 7,6% toegenomen ten opzichte van mei, volgend op een daling van 1,1% in mei (gelijk aan initiële schatting). De ontwikkeling in 2020Q2 was -12,5% (-2,7% in 2020Q1).
  • Het momentum van de wereldhandel was in juni -12,5% (niet-geannualiseerd; momentum mei: -11,7% initiële schatting: -11,6%).
  • De wereldwijde industriële productie is in juni 4,8% toegenomen ten opzichte van mei (ontwikkeling mei: 0,8%, gelijk aan initiële schatting). De groei in 2020Q2 was -6,9% (-4,1% in 2020Q1).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in juni -6,9% (niet-geannualiseerd; momentum mei: -7,2%, initiële schatting: -7,1%).

De verwachting is dat op vrijdag 25 september 2020 om 15:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).