25 mei 2021

CPB Wereldhandelsmonitor maart 2021

Het wereldhandelsvolume in goederen is weer gestegen, met +2,2% tov februari, volgend op +0,1% de maand ervoor. Hiermee komt de kwartaalgroei op +3,5%. Aan de importzijde is de stijging groter (3,5%) dan de exportzijde (0,9%). Deze stijging van importen wordt gedreven door de opkomende economieën en, in iets mindere mate, door de ontwikkelde economieën. Aan de exportzijde zien we groei voor de ontwikkelde economieën, met uitschieters in het VK, de VS en Latijns Amerika, maar juist een daling voor opkomende economieën, die vooral gedreven wordt door China.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, maart 2021:

  • Het wereldhandelsvolume is in maart 2,2% toegenomen ten opzichte van februari, volgend op een stijging van 0,1% in februari (initiële schatting: 0,3%). De ontwikkeling in 2021Q1 was 3,5% (3,9% in 2020Q4).
  • Het momentum van de wereldhandel was in maart 3,5% (niet-geannualiseerd; momentum februari: 2,8% initiële schatting: 2,9%).
  • De wereldwijde industriële productie is in maart 0,3% toegenomen ten opzichte van februari (ontwikkeling februari: -0,6%, initiële schatting: -0,3%). De groei in 2021Q1 was 2,7% (3,6% in 2020Q4).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in maart 2,7% (niet-geannualiseerd; momentum februari: 3,5%, initiële schatting: 3,7%).

De verwachting is dat op vrijdag 25 juni 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over