18 juni 2019

Doorrekening kabinetsvarianten industrie ontwerp-Klimaatakkoord

Kabinetsvarianten klimaatmaatregelen voor industrie doorgerekend

Persbericht
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) enkele varianten van het kabinet op de klimaatmaatregelen voor de industrie doorgerekend. De varianten vervangen de malusregeling uit het ontwerp-Klimaatakkoord door andere tarieven voor de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE), in combinatie met een CO2-heffing voor de industrie. De eventuele heffingsopbrengst wordt gebruikt voor subsidies aan bedrijven ten behoeve van verduurzaming. Het PBL richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en de nationale kosten. Het CPB brengt de budgettaire effecten en de lasten- en inkomenseffecten in kaart. 
Main image

Woordvoerders

Foto Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Lees verder
Dick Morks Lees verder

Deze notitie bevat op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat een doorrekening van enkele varianten voor de industrie. De varianten betreffen een vervanging van de malusregeling uit het ontwerp-Klimaatakkoord door andere tarieven voor de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) in combinatie met een CO2-heffing voor de industrie. 

De eventuele heffingsopbrengst wordt aangewend voor een intensivering in subsidies voor bedrijven ten behoeve van verduurzaming. Een volledige beschrijving van de varianten is te vinden in de bijlage. De notitie rapporteert de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten.  De varianten worden op dezelfde manier getoetst als in de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord.

Contactpersonen

Foto Ton Manders
Ton Manders +31 6 55736918 Lees verder
Sander Hoogendoorn +31 6 29997476 Lees verder

Lees meer over