18 juni 2019

Doorrekening kabinetsvarianten industrie ontwerp-Klimaatakkoord

Kabinetsvarianten klimaatmaatregelen voor industrie doorgerekend

Persbericht
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) enkele varianten van het kabinet op de klimaatmaatregelen voor de industrie doorgerekend. De varianten vervangen de malusregeling uit het ontwerp-Klimaatakkoord door andere tarieven voor de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE), in combinatie met een CO2-heffing voor de industrie. De eventuele heffingsopbrengst wordt gebruikt voor subsidies aan bedrijven ten behoeve van verduurzaming. Het PBL richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en de nationale kosten. Het CPB brengt de budgettaire effecten en de lasten- en inkomenseffecten in kaart. 
Klimaat industrie

Deze notitie bevat op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat een doorrekening van enkele varianten voor de industrie. De varianten betreffen een vervanging van de malusregeling uit het ontwerp-Klimaatakkoord door andere tarieven voor de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) in combinatie met een CO2-heffing voor de industrie. 

De eventuele heffingsopbrengst wordt aangewend voor een intensivering in subsidies voor bedrijven ten behoeve van verduurzaming. Een volledige beschrijving van de varianten is te vinden in de bijlage. De notitie rapporteert de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten.  De varianten worden op dezelfde manier getoetst als in de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord.

The effects of the variants for industry are considered in conjunction with the climate and energy policy implemented by the current Cabinet and its predecessors.  Effects on budgets, costs and incomes are going to occur — even without the draft Climate Agreement and Cabinet variants, which result in additions and adjustments to those effects. Furthermore, overall climate and energy policy is in line with household, business and economic perceptions, as the total change will be felt from one year to the next; the source of the impact — previously anticipated policy changes or the draft Climate Agreement — is less important.

Auteurs

Ton Manders