28 mei 2020

Evaluatie experimenten Participatiewet: Effecten op de uitstroom naar werk

Experimenten bijstand: ontheffing sollicitatieplicht zorgt niet voor minder uitstroom naar werk

Persbericht
Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen heeft dat geen negatief effect op hun uitstroom uit de bijstand. Er stromen soms wel meer bijstandsgerechtigden naar deeltijdbanen als ze meer begeleid worden en als ze meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen. In veel gemeenten zijn de uitkomsten echter met veel onzekerheid omgeven. Bij toekomstige experimenten is het belangrijk om het aantal verschillende maatregelen te beperken, om meer precieze uitspraken te kunnen doen. Dit blijkt uit de publicatie ‘Evaluatie experimenten Participatiewet’ van het Centraal Planbureau (CPB) die zojuist is verschenen. Tegelijk met deze publicatie verschijnt ook de update van het hoofdstuk ‘Actief arbeidsmarktbeleid’ uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid.
primary image 740x420

Het CPB heeft de experimenten met de bijstand geëvalueerd die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geïnitieerd.  Het doel van de experimenten was te onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om bijstandsgerechtigden volledig uit te laten stromen naar werk. We hebben ook gekeken naar volledige of gedeeltelijke uitstroom naar werk, omdat dat ook beleidsrelevant is. Zo werden bijstandsgerechtigden ontheven van hun arbeids- en re-integratieverplichtingen, was er intensievere begeleiding naar werk en/of werden de mogelijkheden om bij te verdienen uitgebreid. De experimenten zijn gedaan in zes gemeenten: Deventer, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Wageningen. 

Intensievere begeleiding naar werk en een hogere vrijlating van bijverdiensten hebben soms een positief effect op gedeeltelijke of volledige uitstroom naar werk (werk voor meer dan 12 uur per week). Het ontheffen van bijstandsgerechtigden van hun verplichtingen, zoals solliciteren, heeft geen negatief effect op de kans om uit te stromen uit de bijstand. Een kanttekening daarbij is dat voor een deel van de bijstandsgerechtigden dat weinig verschilt van de uitgangssituatie. Voor geen enkele gemeente vindt het CPB dat de experimenten leiden tot meer volledige uitstroom naar werk (werk voor meer dan 27 uur per week). De experimenten hebben niet in alle gemeenten geleid tot een duidelijk effect. Bij toekomstige experimenten is het belangrijk om niet teveel verschillende interventies tegelijk te doen, zodat meer precieze uitspraken kunnen worden gedaan over een maatregel.

Lees ook Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid. Deze publicatie bevat een overzicht van de effecten van verschillende vormen van beleid om werkzoekenden aan een baan te helpen. Actief arbeidsmarktbeleid is doorgaans effectiever in een recessie dan wanneer het economisch goed gaat.

Contactpersonen

Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Lees verder

Lees ook: Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid. Deze publicatie bevat een overzicht van de effecten van verschillende vormen van beleid om werkzoekenden aan een baan te helpen. Actief arbeidsmarktbeleid is doorgaans effectiever in een recessie dan wanneer het economisch goed gaat.

Roughly three types of experiments were run in six municipalities. The experiments consist of granting an exemption from the labor and reintegration obligations in social assistance and / or more intensive guidance to work and / or a higher release for additional earnings next to social assistance. The experiments took place in six municipalities: Deventer, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht and Wageningen.

Exemption from obligations in social assistance has no effect on the job finding rate, compared to the initial situation. For all municipalities, we find no (statistically significant) effect of the exemption from the labor and reintegration obligations in social assistance on the outflow to work. However, the difference with the baseline for some of the participants is probably not large, and the estimates are rather unprecise.

More intensive job search assistance has no effect on the outflow to fulltime work, but sometimes has a positive effect on the outflow to part-time work. For all municipalities, we find no effect of more intensive job search assistance on the outflow to fulltime work. Only in Utrecht is there an effect on the outflow to part-time work (at a significance level of 5%). 16 months after the start of the experiment, 20% of the treated group in Utrecht worked more than 12 hours a week, compared to 12% in the control group.

A higher release of additional earnings next to social assistance has no effect on the outflow to fulltime work, but sometimes has a positive effect on the outflow to part-time work. For all municipalities, we find no effect of a higher release of additional earnings in social assistance benefits on the outflow to fulltime work. This was probably to be expected, because participants were not allowed to earn more than 200 euros (net) per month in addition to their benefit. Only Utrecht has a positive effect on the outflow to part-time work (at a significance level of 5%). 16 months after the start of the experiment, 19% of the treated group in Utrecht worked more than 12 hours a week, compared to 12% of the control group.

In some municipalities the effects cannot be interpreted directly as the (sole) effect of the intervention. In Groningen, the control group (invited to participate in the experiment, but no change in treatment), shows different results after the start of the experiment than the so-called reference group (not invited to participate in the experiment). Before starting the experiment in Nijmegen, we already see considerable differences in the outcome variables between the treated groups and the control group. In Tilburg, too, we already see differences between the treated groups and the control group before the start of the experiment. As a result, the observed effects in these municipalities cannot be directly attributed to (just) the interventions.

Further research can explore the effects on the outflow to self-employment and the effects in the longer term. Due to data limitations, it was not possible to determine whether the experiments have an effect on the outflow to self-employment. In addition, the effects could only be determined for the first two years.

Lessons for future experiments: reducing the number of different interventions leads to more precise estimates. The experiments contribute to evidence-based policymaking. The efforts made by the project leaders, researchers, ZonMw and the Ministry of Social Affairs and Employment in these experiments are therefore highly appreciated. In future experiments, we may learn more from the interventions if the number of different interventions is reduced, so that the effect per intervention can be determined more precisely. It is also advisable to keep the interventions across municipalities uniform, again in order to be able to determine the effects of a particular intervention more accurately. It is also advisable to first invite participants and then randomize them afterwards. As a result, effects other than the intervention itself are more equal between the treatment group and the control group.

Contactpersonen

Photo of Henk-Wim de Boer
Henk-Wim de Boer +31 6 41603330 Lees verder
Photo of Jonneke Bolhaar
Jonneke Bolhaar +31 6 46941319 Lees verder
Photo of Egbert Jongen
Egbert Jongen +31 6 50746439 Lees verder
Photo of Alice Zulkarnain
Alice Zulkarnain +31 6 55209936 Lees verder

Lees meer over