Laatste raming

Juniraming 2021

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar.

Lees volledige publicatie →

Tijdlijn eerdere ramingen

2021
22 juni 2021
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Naast het Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.

31 maart 2021
placeholder

Raming maart 2021 (CEP 2021)

Economisch herstel in zicht, maar gevolgen coronacrisis werken nog door. In de basisraming groeit de economie in 2021 naar verwachting met ruim 2% en in 2022 met 3,5%.

31 maart 2021
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijn- verkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025.

2020
26 november 2020
placeholder

Novemberraming: Economische vooruitzichten 2021

Economie herstelt in 2021, mits coronavirus onder controle.

26 november 2020
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (november 2020)

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod op middellange termijn.

15 september 2020
placeholder

Macro Economische Verkenning (MEV) 2021

Verlenging steunpakket dempt oploop werkloosheid, maar leidt ook tot groter begrotingstekort.

15 september 2020
placeholder

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod.

17 augustus 2020
placeholder

Augustusraming 2020-2021

Nederlandse economie groeit weer vanaf het derde kwartaal, maar de klap zal nadreunen.

16 juni 2020
placeholder

Juniraming 2020: vooruitzichten 2020 en 2021

Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone. De onzekerheid is groot.

26 maart 2020
placeholder

Scenario’s coronacrisis

Recessie onvermijdelijk, oploop staatsschuld blijft te dragen.

17 maart 2020
placeholder

Complete CEP 2020, raming 2020, 2021, MLT

Op 26 maart publiceren we verschillende scenario’s met mogelijke effecten van het coronavirus COVID-19 op de economie.

3 maart 2020
placeholder

Samenvatting CEP 2020, raming 2020, 2021, MLT

Onderliggend gestage groei.

2019
18 december 2019
placeholder

Decemberraming 2019, vooruitzicht 2020

De Nederlandse economische groei valt terug door een afzwakking van de mondiale groei, en in mindere mate door de stikstof- en PFAS-problematiek.

18 november 2019
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

De economische groei zwakt af en de groei van zorguitgaven houdt aan.

17 september 2019
placeholder

Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 (Septemberraming)

Na een periode van hoge economische groei valt de groei dit en komend jaar wat terug.

15 augustus 2019
placeholder

Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning): kerngegevenstabel plus koopkracht

De Nederlandse economische groei maakt een terugval. Maar de werkloosheid blijft nog steeds uitzonderlijk laag.