Tijdlijn voorgaande ramingen

22 februari 2024
Update MLT-cijfers

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2032 (februari 2024)

In de raming van februari 2024 (CEP 2024) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2032.

19 september 2023
Het koffertje van Prinsjesdag, met daarin de begroting, en de koets waarin de koning en koningin vervoerd zullen worden

Raming september 2023 (MEV 2024)

Koopkrachtmaatregelen voorkomen oploop armoede, overheidstekort verandert niet.

17 augustus 2023
concept-Macro Economische Verkenning 2024 (augustusraming)

Augustusraming 2023 (cMEV 2024)

De economie groeit in 2023 met 0,7% en in 2024 met 1,4%. De koopkracht herstelt na eerdere forse daling dankzij stijgende lonen met 1,9% in 2024. Het aantal mensen in armoede stijgt zonder aanvullend beleid tot 5,7% van de bevolking en 7% van de kinderen in 2024.

17 augustus 2023
Verkenning 2025-2028

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2028 (augustus 2023)

In de augustusraming 2023 (cMEV 2024) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2028. Deze verkenning dient ook als basis voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

9 maart 2023
CEP 2023 webplaatje promoblok

Raming maart 2023 (CEP 2023)

Koopkrachtherstel door loongroei, maar ook meer mensen onder armoedegrens.

9 maart 2023
MLT

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2031 (maart 2023)

In de raming van maart 2023 (CEP 2023) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2031.

20 september 2022
Macro Economische Verkenning 2023

Raming september 2022 (MEV 2023)

Tijdelijk beleid dempt gevolgen energiecrisis in 2023.

19 augustus 2022
Raming Augustus 2022

Augustusraming 2022 (cMEV 2023)

Inflatie raakt steeds meer mensen, economische groei valt terug.