CEP 2023 webplaatje promoblok

Raming maart 2023 (CEP 2023)

Koopkrachtherstel door loongroei, maar ook meer mensen onder armoedegrens.

Lees volledige publicatie →

Tijdlijn voorgaande ramingen

9 maart 2023
MLT

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2031 (maart 2023)

In de raming van maart 2023 (CEP 2023) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2031.

20 september 2022
Macro Economische Verkenning 2023

Raming september 2022 (MEV 2023)

Tijdelijk beleid dempt gevolgen energiecrisis in 2023.

19 augustus 2022
Raming Augustus 2022

Augustusraming 2022

Inflatie raakt steeds meer mensen, economische groei valt terug.

9 maart 2022
Centraal Economisch Plan 2022

Raming maart 2022 (CEP 2022)

Stijging energieprijs heeft ongelijke effecten; onzekerheid domineert raming.

9 maart 2022
update verkenning middellange termijn

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2030 (maart 2022)

In de raming van maart 2022 (CEP 2022) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2030.

21 september 2021
illustratie voor de MEV 2022

Macro Economische Verkenning (MEV) 2022

Krachtig herstel Nederlandse economie, maar onzekerheid corona blijft.

21 september 2021
illustratie voor de actualisatie van de MLT

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (september 2021)

In de MEV 2022 is tevens een actualisatie van de middellangetermijnverkenning (MLT) opgenomen. De MLT laat zien dat het begrotingstekort in de periode tot en met 2025 bij ongewijzigd beleid geleidelijk terugloopt tot ongeveer -1% van het bbp. De schuldquote daalt tot een kleine 54% van het bbp.

20 augustus 2021
Raming Augustus 2021

Augustusraming 2021

De economie groeit in 2021 met bijna 4%, gevolgd door ruim 3% groei in 2022. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn.

22 juni 2021
nl-primary image 740x420

Juniraming 2021

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar.

22 juni 2021
primary image 740x420

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Naast de Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.