Laatste raming

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

De economische groei zwakt af en de groei van zorguitgaven houdt aan.

Lees volledige publicatie →

Tijdlijn voorgaande ramingen

2019
17 september 2019
placeholder

Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 (Septemberraming)

Na een periode van hoge economische groei valt de groei dit en komend jaar wat terug.

15 augustus 2019
placeholder

Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning): kerngegevenstabel plus koopkracht

De Nederlandse economische groei maakt een terugval. Maar de werkloosheid blijft nog steeds uitzonderlijk laag.

19 juni 2019
placeholder

Juniraming 2019: economische vooruitzichten 2019 en 2020

De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De groei van de Nederlandse uitvoer is tanende.

21 maart 2019
placeholder

CEP 2019 (mrt 2019), raming voor 2019 en 2020

De Nederlandse economie keert terug naar een standaard groeitempo.

5 maart 2019
placeholder

Concept CEP 2019 (cCEP), raming voor 2019 en 2020

Het hoge groeitempo van de Nederlandse economie is voorbij.

2018
19 december 2018
placeholder

Decemberraming 2018, vooruitzicht 2019

Economie draait goed, piek voorbij; Internationale risico's blijven groot.

18 september 2018
placeholder

MEV 2019 (sept 2018), raming voor 2018 en 2019

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019.

19 juni 2018
placeholder

Juni-raming 2018: vooruitzichten 2018 en 2019

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal van dit jaar is naar verwachting van tijdelijke aard.

22 maart 2018
placeholder

CEP 2018 (mrt 2018), raming voor 2018 en 2019

De Nederlandse economie is op stoom. De hoogconjunctuur is het gevolg van de gunstige internationale conjunctuur, lage rentes, expansief begrotingsbeleid en een nog steeds krachtige woningmarkt – waarbij de laatste twee factoren onderscheidend zijn ten opzichte van het buitenland.

6 maart 2018
placeholder

Concept CEP 2018 (cCEP), raming voor 2018 en 2019

De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. De werkloosheid daalt nu snel naar het laagste...

2017
20 december 2017
placeholder

Decemberraming 2017, vooruitzicht 2018

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.