28 april 2021

Hoger minimumjeugdloon heeft geen nadelig gevolg voor werkgelegenheid

De verhoging van het jeugdminimumloon in 2017 heeft de arbeidsmarktuitkomsten van laagbetaalde jonge werkenden verbeterd. Het gemiddelde loon van deze werkenden is met 4% toegenomen zonder negatieve effecten op werkgelegenheid of gewerkte uren. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van nieuw onderzoek naar de impact van het minimumloon op arbeidsmarktuitkomsten voor jonge werkenden.
primary image 740x420

In de verkiezingen van 2021 stond een verhoging van het minimumloon bij veel partijen op de agenda om de baankwaliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook in andere landen wordt gedacht aan verhogingen van het minimumloon, zoals de Verenigde Staten; of is het minimumloon recent verhoogd of ingevoerd, zoals in Duitsland. 

Hoewel veel jongeren laagbetaald worden, is de groep die exact het minimumloon verdient met ongeveer 10% relatief klein. De Nederlandse minimumloonsverhoging heeft echter ook de inkomens van laagbetaalde jongeren die boven het minimumloon verdienen verhoogd: deze zogeheten spillovers bedragen 75% van de totale toename in loon. Verder zijn arbeidsmarktuitkomsten het sterkst verbeterd voor laagbetaalde jongeren die fulltime werken en geen onderwijs meer genieten: dit is belangrijk omdat deze groep waarschijnlijk langer in laagbetaalde banen zal werken.

Auteurs

Emiel van Bezooijen (Utrecht University)
Anna Salomons (Utrecht University & IZA)