Internationale partners

Het CPB staat voortdurend in contact met internationale instellingen, zoals de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa (OESO) en met buitenlandse economische instituten die vergelijkbaar werk doen.

Voor de Europese Commissie wordt regelmatig onderzoek gedaan, soms zelfstandig, vaak in internationale consortia. Ook met een aantal van de economische onderzoeksinstituten bestaan intensieve banden. Op deze pagina wordt een aantal van hen voorgesteld. Bij alle internationale samenwerking staat overigens de wederzijdse onafhankelijkheid voorop en blijft iedere partner volledig verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de publicaties.

Bruegel
Sinds begin 2011 heeft het CPB een samenwerkingsverband met de Brusselse denktank Bruegel die zich concentreert op het economische beleid in de Europese Unie. Het CPB en Bruegel presenteren elkaars werk, schrijven samen artikelen en stukken en treden bij elkaar op als spreker op seminars of bij andere evenementen. 

Institute for Fiscal Studies
Het 'Institute for Fiscal Studies' (IFS) is een onafhankelijk instituut dat gevestigd is in London. De nadruk ligt op economische beleidsanalyse en advisering op sociaal-economisch terrein.

Office for Budget Responsibility
Het 'Office for Budget Responsibility' (OBR) is formeel nog in oprichting en dient de Britse tegenhanger van het CPB te worden op het terrein van het maken van onafhankelijke economische ramingen. Daar is OBR sinds 2010 mee begonnen. Organisatorisch is het een onderdeel van het ambtelijk apparaat, net als het CPB.

Swedish Fiscal Policy Council
Het 'Swedish Fiscal Policy Council' (SFPC) is ook een overheidsorganisatie. Het bestaat uit een achtkoppige raad met een ondersteunend apparaat, dat onafhankelijk onderzoek doet en oordelen vormt over het Zweedse economische beleid.

Center for European Policy Studies
Het 'Center for European Policy Studies' (CEPS) is een toonaangevende Brusselse denktank op het gebeid van de Europese integratie, met een sterk economieprogramma.

European Network of Economic Policy Research Institutes
Het 'European Network of Economic Policy Research Institutes' (ENEPRI) is een Europees samenwerkingsverband van 27 economische onderzoeksinstituten, met het doel om de verspreiding van elkaars werk te bevorderen, gezamenlijk onderzoek te doen en de bewustwording van de Europese dimensie van economisch beleid te verhogen.

Network of EU Independent Fiscal Institutions
Het ‘Network of EU Independent Fiscal Institutions’ is een platform van met het CPB vergelijkbare instituten. Binnen het netwerk worden inzichten uitgewisseld en wordt expertise gedeeld. Het netwerk is opgericht in 2015 en vertegenwoordigt de onafhankelijke begrotingsinstituten in Brussel.