25 november 2022

Jante Parlevliet sectorhoofd Marktordening en Zorg bij het Centraal Planbureau

Jante Parlevliet wordt per 6 februari 2023 benoemd tot sectorhoofd Marktordening en Zorg bij het Centraal Planbureau (CPB). Jante Parlevliet is sinds 2011 werkzaam bij De Nederlandsche Bank. Vanaf 2020 als afdelingshoofd Bedrijfsmodellen en Governance en daarvoor als econoom en afdelingshoofd Algemeen-Economisch Beleid. In de periode 2005 tot 2011 heeft Jante onder andere gewerkt bij de Sociaal Economische Raad (SER) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Jante studeerde politicologie en algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2021 aan dezelfde universiteit op een proefschrift over de politieke economie van economische hervormingen.
portretfoto Jante Parlevliet

De sector Marktordening en Zorg is een belangrijke kennisunit voor economische analyses van ordenings-, transitie- en reguleringsvraagstukken vanuit een Nederlands en Europees beleidsperspectief .

Lees ook het nieuwsbericht over de benoeming van Jante Parlevliet op de website van de Algemene Bestuursdienst.

Rob Aalbers sectorhoofd Klimaat en gebouwde omgeving bij het CPB

Rob Aalbers wordt per 6 februari 2023 benoemd als sectorhoofd Klimaat en gebouwde omgeving bij het Centraal Planbureau.

portretfoto Rob Aalbers

Rob Aalbers is momenteel werkzaam als sectorhoofd Marktordening en Zorg bij het CPB en is sinds 2007 werkzaam bij het CPB. Rob volgt per 6 februari 2023 Ton Manders op.

Lees ook het nieuwsbericht over de benoeming van Rob Aalbers en de verandering in werkzaamheden van Ton Manders op de website van de Algemene Bestuursdienst.

portretfoto Ton Manders

Ton Manders gaat zich per 6 februari 2023 bij het CPB onder meer bezighouden met het dossier Langetermijnverkenningen. Ton werkt sinds 2018 bij het CPB. 

Contactpersonen