12 juni 2020

Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB

Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot lid van de Centrale Plan Commissie, het advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau. De ministerraad heeft met de benoeming van ir. Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dijsselbloem: “De tradities die wij hebben met de planbureaus, doorrekenaars en politici die vragen om de doorrekening van hun verkiezingsprogramma’s vind je nergens anders in de wereld. Ik draag graag mijn steentje bij om te borgen dat onafhankelijke wetenschappelijke kennis en feiten onderdeel blijven van de politieke besluitvorming.”
Jeroen Dijsselbloem

De CPC ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het CPB. De leden van de CPC komen uit de wetenschap en het bedrijfsleven. De leden zijn: ir. drs. Hans Smits (voorzitter), prof. dr. ir. Jan van Ours, dr. Roel Janssen, drs. Margot Scheltema, Peter Blom, drs. Frida van den Maagdenberg en prof. dr. Janneke Plantenga.

Dijsselbloem (1966) was tot 26 oktober 2017 minister van Financiën. In die periode was hij ook voorzitter van de Eurogroep. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dijsselbloem is naast voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ondermeer voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wageningen University &Research en voorzitter van de (European) High Level Group op het gebied van ‘Financing the transition to a sustainable economy’.

Dijsselbloem is benoemd voor een periode van vier jaar. 

Contactpersonen

Suzanne van Gils