6 juni 2023

Jonneke Bolhaar hoogleraar aan Erasmus School of Economics

Jonneke Bolhaar wordt per 1 juli 2023 aangesteld als parttime (0,2 fte) hoogleraar Economic Policy, Human Capital and Labour aan Erasmus School of Economics. Bolhaar combineert deze functie met haar huidige werk als sectorhoofd Kennis en Innovatie bij het Centraal Planbureau (CPB).
portretfoto van Jonneke Bolhaar

De leerstoel Economic Policy, Human Capital and Labour richt zich op het bouwen van een sterke relatie tussen enerzijds hoogwaardig onderzoek en onderwijs en anderzijds de praktijk van economisch beleid. Dit kan winst opleveren, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke impact, in de geest van Jan Tinbergen: economische theorie en empirie toepassen bij het oplossen van problemen in de echte wereld.

Pieter Hasekamp, directeur Centraal Planbureau: ‘We zijn blij met de benoeming van Jonneke tot hoogleraar. Dat is bovenal een compliment voor haar, en het bevestigt nogmaals de wetenschappelijke relevantie van het CPB-werk. Heel fijn is het dan ook dat Jonneke aan het CPB verbonden blijft, en excellente studenten wellicht kan inspireren om na hun studie bij het CPB te komen werken.’

Jonneke Bolhaar heeft er alle vertrouwen in dat onderwijs en onderzoek aan Erasmus School of Economics kunnen profiteren van haar kennis over lopende en komende beleidsdiscussies en haar connecties: 'Studenten hebben hun rugzak vol theoretische kennis en econometrische vaardigheden, maar ze moeten nog leren hoe je al deze kennis kunt combineren bij het formuleren van een onderzoeksvraag  die relevant is voor de samenleving. Ook moeten ze uitvinden wat het perspectief van een econoom mogelijk kan bijdragen aan deze vraag en moeten ze empirische strategieën bedenken om dit te onderzoeken. Als praktijkhoogleraar wil ik studenten stimuleren om met deze vaardigheid aan de slag te gaan.’

Bolhaar wil ook bijdragen aan (de valorisatie van) het werk van andere onderzoekers van Erasmus School of Economics: 'Mijn doel is om onderzoek van collega’s onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers en verbindingen te leggen tussen wetenschappers van Erasmus School of Economics en het CPB, die aan hetzelfde onderwerp werken.'

Over Jonneke

Jonneke Bolhaar promoveerde na een onderzoeksmaster aan het Tinbergen Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze publiceerde de afgelopen jaren in economische toptijdschriften artikelen over de effectiviteit van re-integratie van mensen in de bijstand. Binnen haar CPB-werk richt Jonneke zich vooral op de rol van beleid bij het verminderen of – onbedoeld – vergroten van ongelijkheid. Bolhaar startte bij het CPB in 2014 en werd in 2020 benoemd tot sectorhoofd Kennis en Innovatie, en is in die hoedanigheid lid van het managementteam van het CPB.

Additionele informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Duin, woordvoerder Centraal Planbureau, j.e.c.duin@cpb.nl en 06-15698340 of Petra Huijser, woordvoerder Centraal Planbureau, p.a.c.a.huijser@cpb.nl en 06-11141285.