6 maart 2013

Uitnodiging voor journalisten: persconferentie Centraal Economisch Plan 2013

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit aanwezig te zijn bij de persconferentie over het Centraal Economisch Plan 2013 (CEP), die wordt georganiseerd op woensdag 13 maart 2013, van 09.30-10.30 uur, Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.

Tijdens de bijeenkomst geeft CPB-directeur Coen Teulings een nadere toelichting op het CEP, waaronder de kerncijfers die al zijn gepubliceerd op 28 februari jongstleden en verder ook niet meer worden aangepast. Na de toelichting is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden
Aanmelden voor de persconferentie is verplicht, bij woordvoerder Edwin van de Haar, per email: e.r.van.de.haar@cpb.nl

Meer informatie verkrijgbaar bij:
Edwin van de Haar, woordvoerder CPB

Contactpersonen

Edwin van de Haar