20 september 2005

CPB-analyse van vijf tegenbegrotingen

Op verzoek van (in alfabetische volgorde) ChristenUnie, GroenLinks, Lijst Pim Fortuyn, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de economische, budgettaire en koopkrachteffecten van de tegenbegrotingen, die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

De kwantitatieve analyse beperkt zich tot de korte-termijneffecten, dat wil zeggen de gevolgen in 2006. Vandaag, Prinsjesdag 2005, zijn de analyses van de tegenbegrotingen aan de desbetreffende partijen toegezonden.