23 november 2004

CPB: Aankondiging persconferentie langetermijnstudie voor Nederland

Vrijdag 26 november 2004 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de Bijzondere Publicatie 'Vier vergezichten op Nederland: Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040'.

Tegelijkertijd worden twee ondersteunende CPB Documenten uitgebracht, t.w. 'Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland' en 'Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg'. Het CPB zal dan ook een persbericht over deze publicaties uitbrengen.

Voortbouwend op de op Europa gerichte studie 'Four Futures of Europe'heeft het CPB een lange-termijnstudie voor Nederland verricht. Hierin beschrijft het planbureau vier scenario's voor de Nederlandse economie tot 2040 met een kwantitatieve analyse op nationaal niveau en voor afzonderlijke sectoren. De publicatie schetst vier beelden van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Van elk van deze vier scenario's zijn de effecten gekwantificeerd voor uiteenlopende aspecten, zoals economische groei, bevolking en arbeidsaanbod, arbeidsproductiviteit en sectorstructuur.

Tijdens de persconferentie zullen dr. F.J.H. (Henk) Don, directeur van het CPB, dr. F.H. (Free) Huizinga, hoofd van sector Groei, kennis en structuur, en drs. B.C. (Bert) Smid, programmaleider Meso-analyse, toelichting geven en eventuele vragen over de studie beantwoorden. Free Huizinga en Bert Smid zijn de auteurs van deze studie.

De persconferentie vindt plaats: Op vrijdag 26 november 2004 om 10.00 uur In perscentrum Nieuwspoort (Zaal: Wandelganger II) Adres: Lange Poten 10, Den Haag.

Uitsluitend vertegenwoordigers van de pers kunnen vanaf donderdagmiddag 25 november 2004, 14.00 uur (onder uitdrukkelijk embargo tot vrijdag 26 november, 10.00 uur) een digitale versie van de studie en het bijbehorende persbericht aanvragen bij de persvoorlichters van het CPB (zie boven).

Voorafgaand aan de persconferentie zijn op 26 november vanaf 09.15 uur gedrukte exemplaren van de studie verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort, wederom alleen voor vertegenwoordigers van de pers.

Vanaf vrijdag 26 november 2004 om 10.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).