Persberichten

15 februari 2022

Grote verschillen tussen scholen in percentage leerlingen dat meerdere diploma’s haalt

Scholen in het voortgezet onderwijs (vo) verschillen sterk in het aantal leerlingen dat na het behalen van het eerste diploma doorstroomt naar een hoger onderwijsniveau in het vo, het zogenoemde ‘stapelen’....

Een huis met een Nederlandse vlag en schooltas hier is iemand geslaagd
9 februari 2022

CPB rekent wijzigingsvoorstellen Pvda en GroenLinks op coalitieakkoord door

Het CPB heeft op verzoek van de fracties van PvdA en GroenLinks doorgerekend wat de budgettaire en economische effecten zijn van een aantal wijzigingsvoorstellen op het coalitieakkoord....

telraam
27 januari 2022

CPB evalueert doorrekening verkiezingsprogramma’s

Er is bij politieke partijen, departementen en media brede waardering voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie van Keuzes in Kaart...

Keuzes in Kaart 2022-2025
27 januari 2022

CPB evalueert experimenten bijstand

Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen, zoals actief werk zoeken en aangeboden werk aannemen, heeft dat geen negatief effect op de uitstroom naar werk. Na afloop van de ontheffing zijn er soms...

Op zoek naar een baan en aan de slag
26 januari 2022

Nederland in de top van landen met grootste handelsbaten door Europese Unie

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) ligt structureel 3,1% hoger door de handelsvoordelen van de Europese Unie. Hiermee is Nederland één van de landen die het meest baat hebben van de toegenomen handel door...

handelsbaten EU
11 januari 2022

Coalitieakkoord: extra geld voor beleidsprioriteiten, toename overheidstekort en schuld

Het coalitieakkoord van VVD,CDA, D66 en ChristenUnie verhoogt de overheidsuitgaven, onder meer aan klimaat en milieu, onderwijs, sociale zekerheid en defensie. Het CPB houdt er, mede gegeven de krappe arbeidsmarkt,...

Analyse coalitieakkoord