Persberichten

7 december 2023

Tozo steun in de rug voor zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis geholpen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek....

kapper in corona
30 november 2023

CPB verkent mogelijkheden voor extra koopkrachtanalyses

Verschillende types huishoudens worden verschillend geraakt door actuele ontwikkelingen. Hoe kan het Centraal Planbureau dat zo goed mogelijk in beeld brengen in de analyses van koopkracht en armoede?...

koopkracht
8 november 2023

CPB presenteert elfde editie doorrekening verkiezingsprogramma’s

Acht politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s door laten rekenen door het Centraal Planbureau. De resultaten daarvan zijn vandaag gepubliceerd. ‘Keuzes in Kaart 2025-2028’ biedt een overzicht van de...

Keuzes in Kaart 2025-2028
26 oktober 2023

Nieuwe haven Bonaire: lagere kosten, natuur en verdeling vragen aandacht

Een nieuwe vrachthaven op Bonaire leidt tot lagere transportkosten. Of die kostenbesparing ook leidt tot lagere kosten van levensonderhoud voor de eilandbewoners is niet gegarandeerd....

Schepen in de haven van Bonaire
24 oktober 2023

Meerdere factoren van invloed op gestegen inflatie

De prijzen die consumenten betalen zijn de afgelopen drie jaar sterk gestegen. Meerdere factoren speelden daarbij in wisselende samenstelling een rol, zoals gestegen importprijzen, hogere lonen en meer winstmarge....

Euromunten liggend op een kassabon
19 oktober 2023

Langer onderwijs leidt tot minder criminaliteit

Het langer volgen van onderwijs leidt tot minder criminaliteit. Een gunstig effect op de gezondheid is niet overtuigend bewezen. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de...

lunchtijd middelbare school
12 oktober 2023

Afschaffen fossiele subsidies vooral nuttig als het energietransitie stimuleert

Belastingvoordeel voor het gebruik van fossiele brandstof is moeilijk te rijmen met ambitieus klimaatbeleid. De discussie over fossiele subsidies is nu vooral gericht op de hoogte van potentieel misgelopen...

Pernis
28 september 2023

Baten van R&D niet met een macro-economisch model te berekenen

Investeringen in innovatie (R&D) spelen een belangrijke rol in de groei van onze welvaart. Hoe je de productiviteitsopbrengsten van R&D-investeringen kunt bepalen, blijft onderwerp van discussie....

technologische verandering
26 september 2023

Leennormen hypotheken versterken groei particuliere huur

Aangescherpte leennormen op hypotheken maken een huis kopen lastiger. Doordat starters minder kunnen lenen kunnen potentiële verhuurders makkelijker huizen kopen. Toch heeft het verhogen van de leennomen naar...

verschillende typen woningen
19 september 2023

Koopkrachtmaatregelen voorkomen oploop armoede, overheidstekort verandert niet

De plannen uit de Miljoenennota voor 2024 die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag presenteerde, leiden tot een koopkrachtverbetering van de lagere inkomens. Daarmee wordt een toename van het aantal personen onder...

Het koffertje van Prinsjesdag, met daarin de begroting, en de koets waarin de koning en koningin vervoerd zullen worden