9 augustus 2021

Persuitnodiging digitale achtergrondbriefing concept-MEV 2022

Op vrijdag 20 augustus 2021 om 08.00 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de concept-Macro Economische Verkenning 2022 (cMEV) op de website cpb.nl. Deze raming bevat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het lopende en komende jaar. Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, zal de raming om 09.30 uur op achtergrondbasis aan geïnteresseerde journalisten toelichten. Na afloop is hij beschikbaar voor quotes.

Datum: vrijdag 20 augustus 2021 
Tijd: 09.30 uur – 10.30 uur 
Locatie: in verband met de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats via Webex Meetings.

De cMEV is voor het kabinet traditiegetrouw het vertrekpunt voor de (augustus)besluitvorming van het kabinet voor volgend jaar. In de cMEV is het beleid t/m eind juli opgenomen. Op Prinsjesdag volgt de definitieve Macro Economische Verkenning (MEV), waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht.

Aanmelden
Journalisten die aan de digitale bijeenkomst willen deelnemen, kunnen zich vooraf aanmelden bij Suzanne van Gils, hoofd afdeling Communicatie en Organisatie. Contactgegevens: S.van.Gils@cpb.nl, 06-21560776. 

De achtergrondbriefing is alleen bedoeld voor journalisten.