10 juni 2020

Persuitnodiging juniraming 2020

Op dinsdag 16 juni 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) enkele scenario’s voor de economische ontwikkeling, inclusief een basisraming. Om 9 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de cijfers op achtergrondbasis toelichten voor de pers, waarna hij beschikbaar is voor quotes.

Wanneer
Dinsdag 16 juni 2020 vanaf 9 uur.

Waar
De achtergrondbriefing is te volgen in de seminarzalen van het CPB, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. Het is ook mogelijk de achtergrondbriefing via Webex Meetings te volgen. 

De zaal is geschikt gemaakt om op een veilig manier met een aantal personen bij elkaar te komen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus niet iedereen zal wellicht toegelaten kunnen worden.

Aanmelden
Mocht u aanwezig willen zijn in de zaal van het CPB  of de bijeenkomst willen volgen via Webex Meetings laat u dit dan weten aan s.van.gils@cpb.nl of 0621560776. Zij bespreekt met u hoe de bijeenkomst plaats vindt en wat er van u wordt verwacht.