11 december 2019

Persuitnodiging vergrijzingsstudie

Op dinsdag 17 december 2019 publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de vergrijzingsstudie waarin de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn wordt beschreven. De centrale vraag luidt: Kunnen toekomstige generaties van dezelfde sociale zekerheid, zorg en overheidsvoorzieningen gebruik maken zoals wij die nu kennen, zonder dat daarvoor de belastingen moeten worden verhoogd? Het CPB publiceert eens in de vier à vijf jaar zo’n vergrijzingsstudie. Op dinsdag 17 december 9.30 uur zal Laura van Geest, directeur van het CPB, deze studie op achtergrondbasis toelichten voor de pers.

De publicatie is ter plekke beschikbaar (er geldt een embargo tot 10.30 uur: het tijdstip van publiceren op cpb.nl). Laura van Geest is vanaf 10.30 uur beschikbaar voor quotes.

Wanneer?
Dinsdag 17 december 2019 om 9.30 uur 

Waar?
Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Aanmelden en legitimatie
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Suzanne van Gils, s.van.gils@cpb.nl, 06-21560776. 
Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.