18 juni 2014

AWBZ-premie over vier schijven

De SP vraagt het CPB de economische effecten van alternatieven voor het zorgstelsel te bepalen. Deze CPB Notitie beperkt zich tot één onderdeel daarvan, en wel de andere financiering van de AWBZ en de Wmo. Alleen de budgettaire effecten en de inkomenseffecten worden in beeld gebracht.
No title

Voor de bepaling van de effecten worden de uitgaven en premietarieven in 2014 als uitgangspunt genomen. Zo blijven de effecten van de Hervorming Langdurige Zorg vanaf 2015 buiten beschouwing. De overige onderdelen van de voorgestelde alternatieven worden voorgelegd aan de technische werkgroep ‘Zorgkeuzes in Kaart’.

 Het voorstel voor de andere financiering van de AWBZ bestaat uit vier onderdelen:

 AWBZ-premies gaan geheven worden over alle belastingschijven;

  • De heffingskortingen ten laste van de AWBZ vervallen;
  • De BIKK (rijksbijdrage in kosten van de kortingen) vervalt;
  • De rijksbijdrage Wmo gaat uit de AWBZ-premies gefinancierd worden.

 Het voorstel bestaat uit twee varianten voor de premietarieven waarbij de netto premie-inkomsten ongewijzigd dienen te blijven. De eerste variant betreft een uniforme premie voor alle vier belastingschijven waarbij de extra inkomsten die uit de AWBZ-premie overblijven, worden teruggesluisd. Dit wordt gedaan door de AWBZ-premie in alle schijven te verlagen en de tarieven van de vier belastingschijven met eenzelfde percentage te verhogen. De tweede variant betreft een verhoging van het totale tarief voor de derde en vierde schijf die de helft is van de verhoging van het totale tarief uit de eerste variant. De premie voor de eerste twee schijven wordt vervolgens zodanig gekozen, dat de netto premie-inkomsten gelijk blijven.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 1011.1 KB

Auteurs

Miriam Gielen
Sjoerd Ottens

Lees meer over