16 februari 2017

Bezettingsnormen voor de verpleeghuiszorg

Deze CPB Notitie geeft toelichting op de CPB-berekening van de intensiveringen die nodig zijn om een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te halen van twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners. De maatregel waarmee is gerekend, houdt in dat er dagelijks gedurende de dag- en avonduren (16 van de 24 uur) twee gekwalificeerde medewerkers werkzaam zijn op een groep van acht bewoners. Deze maatregel geldt voor de zorgzwaartepakketten verpleging en verzorging (VV) vanaf niveau 4.

Er is met twee varianten van deze maatregel gerekend:

  1. Bezettingsnorm zorg: alleen medewerkers met een zorgkwalificatie (zorghulpen, helpenden, verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG), verpleegkundigen MBO en verpleegkundigen HBO) tellen mee;
  2. Bezettingsnorm zorg en welzijn: ook activiteitenbegeleiders met een creatieve, sociaal-culturele of maatschappelijke kwalificatie tellen mee.

Bovendien is berekend welke structurele intensivering nodig is om de bezetting in de nacht te verhogen voor enkele waarden van die bezetting.

In paragraaf 2.2 van de publicatie Keuzes in Kaart 2018-2021 staat een overzicht van keuzes die politieke partijen hebben gemaakt over bezettingsnormen in de verpleeghuiszorg. In hoofdstuk 14 van dezelfde publicatie (Bijlagen per partij) is een overzicht van de afzonderlijke maatregelen van partijen te vinden. 

Downloads

Auteurs

Kasper Stuut

Lees meer over