25 september 2003

Economische effecten tegenbegroting PvdA 2004

Het CPB heeft op verzoek van de Partij van de Arbeid de economische effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2004 bezien.

Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2004, zoals ze door het CPB in de MEV 2004 zijn verwerkt. Het voorgenomen beleid in de begroting 2004 behelst niet alleen de voorstellen uit het Hoofdlijnenakkoord, maar ook het aanvullende pakket uit augustus 2003, alsmede de voorstellen van het kabinet Balkenende I (Strategisch Akkoord en aanvullend beleid)*.

Wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen het huidige voorgenomen beleid; terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering.

* Tabel 1.6 in de MEV 2004 biedt een cumulatief overzicht van het voorgenomen beleid.

Lees meer over