Kopafbeelding publicaties CPB

Flexibele arbeid in een internationaal perspectief: Een empirische analyse en een aantal casussen

CPB Achtergronddocument, 17 november 2016

In een aantal landen is het aandeel flexibele arbeidsrelaties relatief hoog en in andere landen neemt het aandeel toe. De Nederlandse situatie is uitzonderlijk omdat het aandeel tijdelijke arbeidscontracten én het aandeel zzp’ers harder groeien dan in veel andere Europese landen. In deze studie onderzoeken we in hoeverre de groei van het aandeel flexibele arbeidsrelaties samenhangt met wereldwijde economische ontwikkelingen zoals globalisering en technologische vooruitgang en landen-specifieke instituties zoals ontslagbescherming.

Lees ook de Policy Brief en het bijbehorende persbericht.

We passen een kwantitatieve en een kwalitatieve onderzoeksmethode toe.

Voor het kwantitatieve deel van de studie gebruiken we gegevens voor 19 Europese landen voor de periode 1997-2014. De empirische analyse laat geen samenhang zien tussen globale economische ontwikkelingen en de groei van het aandeel flexibele arbeidsrelaties. Het enige duidelijke resultaat is dat een daling van het aandeel landbouw in de economie samenhangt met een lager aandeel zelfstandigen.

In het kwalitatieve deel van de studie bespreken we zes landen: Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Spanje en de Verenigde Staten. De empirische studies laten per land zien dat instituties zoals ontslagbescherming, regels voor flexibele arbeidsrelaties en de reikwijdte van sociale zekerheid belangrijk zijn voor de uitkomsten van de arbeidsmarkt. De voorbeelden laten ook zien dat landen-specifieke omstandigheden belangrijk zijn voor de manier waarop instituties de werking van de arbeidsmarkt beïnvloeden. Dit betekent dat het simpelweg overnemen van succesvol beleid in het ene land niet automatisch tot succes in een ander land leidt. Dus hoewel landen van elkaar kunnen leren, zal ieder land zijn eigen richting moeten zoeken bij de inrichting van de instituties voor de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Deel deze pagina