16 januari 2013

Hoe sterk is de samenhang tussen Regeerakkoord en de doorgerekende verkiezingsprogramma’s?

Dit is de eerste empirische studie naar de relatie tussen de doorrekening van verkiezingsprogramma’s en het Regeerakkoord. De maatregelen in de doorgerekende verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen (VVD en PvdA) staan centraal. In hoeverre is het Regeerakkoord gebaseerd op deze maatregelen?

Dit is de eerste empirische studie naar de relatie tussen de doorrekening van verkiezingsprogramma’s en het Regeerakkoord. Dat veel maatregelen uit het Regeerakkoord al eerder zijn meegenomen in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s is genoegzaam bekend. Zo wordt in 'Keuzes in Kaart 2011-2015'  opgemerkt: “Naast de dienstverlening aan de kiezer hebben vorige edities van Keuzes in Kaart ook in het formatieproces na de verkiezingen een nuttige rol gespeeld. De analyse geeft een inventarisatie van de gevolgen van uitvoering van de voorstellen van de diverse partijen. Die inventarisatie biedt een handvat voor de onderhandelingen over een regeerakkoord voor een volgend kabinet.“ In dit CPB Achtergronddocument wordt voor het eerst kwantitatief in detail op deze relatie ingegaan. Dit gebeurt door de CPB-doorrekening van het Regeerakkoord, die afgelopen november is gepubliceerd, te vergelijken met de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s zoals afgelopen augustus gepubliceerd in 'Keuzes in Kaart 2013-2017'.

De maatregelen in de doorgerekende verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen (VVD en PvdA) staan centraal. In hoeverre is het Regeerakkoord gebaseerd op deze maatregelen? Maar er is ook nagegaan of de maatregelen die wel in het Regeerakkoord staan maar niet in de verkiezingsprogramma’s van de twee coalitiepartijen, wellicht voorkomen in een verkiezingsprogramma van een andere politieke partij. De maatregel van de partij die het meest aansluit bij die van het Regeerakkoord, is dan meegenomen in de analyse.

Auteurs

Wim Suyker

Lees meer over