31 juli 2002

Kerngegevens collectieve sector na verwerking van het Strategisch Akkoord 2003-2006

Deze notitie toont enkele tabellen die nog ontbraken in CPB-document 22 ‘Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006'.

Het betreft:

  • de collectieve uitgaven gesplitst naar budgetdiscipline-sector en de collectieve inkomsten gesplitst naar belastingen, premies en gasbaten (tabellen 1.1. en 1.2);
  • de kerngegevens collectieve sector volgens nationale rekeningen definities (tabel 1.3);
  • de collectieve uitgaven naar beleidsmatige clusters (tabel 1.4).

 Bij de indeling van uitgaven en inkomsten in tabellen 1.1 en 1.2 zijn zoveel mogelijk de aanbevelingen van de elfde Studiegroep Begrotingsruimte gevolgd. Net als in CPB-document 21 zijn de inkomsten berekend op CBS-transactiebasis, d.w.z. aansluitend op het EMU-saldo. Bij de afbakening van de uitgaven op de Rijksbegroting in enge zin is er mee rekening gehouden dat de heffings- en invorderingsrente en de fiscale boetes relevant worden voor het kader, terwijl alle kredietverlening door het rijk juist buiten het kader gaat vallen. Bij de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt zijn de uitgaven voor WAO eigen risico-dragers toegevoegd. Overige wijzigingen zijn nog niet meegenomen. Het betreft bijvoorbeeld de uitname uit het BTW-compensatiefonds door Gemeenten. Dit zou de uitgaven op de Rijksbegroting in enge zin verlagen met ruim 1 miljard euro in 2004, 2005 en 2006.

Lees meer over