1 februari 2005

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2003

Dit document bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnramingen van het CPB in de periode 1971-2003.

De prognoses worden door het CPB regelmatig vergeleken met de realisaties, teneinde lessen te trekken die tot verbetering van de ramingen kunnen leiden en om de onzekerheid omtrent de ramingen te illustreren. In dit document staan de ramingen voor het lopend en komend jaar uit de Macro Economische Verkenningen centraal. Bijzondere aandacht wordt besteed aan (1) voorspelfouten in de meest recente jaren; (2) de invloed op de trefzekerheid van CBS-bijstellingen van voorlopige realisatiecijfers; (3) de gevoeligheid van de trefzekerheid voor voorspelfouten van de buitenlandvariabelen; (4) criteria die de zuiverheid en efficiency van de ramingen toetsen.

Auteurs

Johan Verbruggen